NanoSphere Sp. z o.o

NanoSphere Sp. z o.o. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000784130 NIP: 5761587091 REGON: 383207550

Zakład Produkcyjny – Malarnia

ul. Kaliska 72
46-320 Praszka

Siedziba Firmy

Nanosphere Sp. z o.o.
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa

Formularz Kontaktowy

Kontakt